เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

alt

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการตามโครงการอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 100 รูป วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอนครไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย โดย แพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ (กุมารแพทย์)

alt

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบางกลางท่าว ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt


ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระชนมพรรษา

ทีมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับนักเรียนและประชาชน อำเภอนครไทย ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561


ประชุมชมรมนครไทยฟ้าใหม่ หัวใจเดียวกัน

งานสุขภาพจิตจัดประชุมชมรม "นครไทยฟ้าใหม่  หัวใจเดียวกัน" และเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี


รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร


นิเทศงานโรคมะเร็ง และ Palliative care


วันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานโรคมะเร็ง และงาน Palliative care รพร.นครไทย และ คปสอ.นครไทย รับนิเทศจากงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจงการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์บริการหน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
1.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
2.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยเฮี้ย
4.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยน้ำไซ
5.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บ้านบางยางพัฒนา


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย