ขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

อบรมเชิงปฏิบัติการ NCPR

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอนครไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR ให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย โดย แพทย์หญิงสุภาพร ปรางค์เจริญ (กุมารแพทย์)

alt

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้