มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

หน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่

ประชาสัมพันธ์บริการหน่วย พอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอนครไทย ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
1.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
2.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 บ้านหนองหิน
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยเฮี้ย
4.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บ้านห้วยน้ำไซ
5.วันที่ 22 มิถุนายน 2561 บ้านบางยางพัฒนา


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย