Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นจดหมายไปรษณีย์แบบ EMS โดยต้องส่งถึง งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และได้กำหนดสอบ วันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน  2  อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน  1  อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

1.   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                    จำนวน  2  อัตรา
2.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                จำนวน  1  อัตรา
3.   ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  2  อัตรา
4.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)      จำนวน  1  อัตรา
5.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียน)    จำนวน  1  อัตรา
6.   ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                       จำนวน  1  อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานห้อง X-ray) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้