เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย