มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย

นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย