Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

อบรมการดูแลผุ้ป่วยแบบประคับประคอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนครไทย นำทีมโดย พญ.น้ำทิพย์  อินทับ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้