มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home การติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่อยู่:
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65120
ประเทศไทย

โทรศัพท์: โทรศัพท์ 055-389060 , 055-389061
แฟกซ์: Fax 055-389015

 

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย