มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home การติดต่อโรงพยาบาล

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่อยู่:
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65120
ประเทศไทย

โทรศัพท์: โทรศัพท์ 055-389060 , 055-389061
แฟกซ์: Fax 055-389015

 

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย