มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบป้องกันและดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด

1.      ชื่อหน่วยงาน : งานห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

2.      คำสำคัญ : มารดาตกเลือดหลังคลอด


Attachments:
Download this file (CQI  เรื่อง PPH .pdf)CQI เรื่อง PPH .pdf126 Kb

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt

อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้ป่วย

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 งานผู้สูงอายุ รพร.นครไทย

จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย (CG:Caregiver) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

alt

กิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทีมสหวิชาชีพออกแนะแนววิชาชีพสาธารณสุข

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย อำเภอนครไทย ทั้งหมด 9 แห่ง

ตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

alt

รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงจุฬานี ฟักแฟง ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

alt

จิตอาสาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยนายอำเภอนครไทยเป็นประธานในพิธี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รับน้องใหม่ปี 2561

"ยินดีต้อนรับ...สู่รั้วยุพราช" เจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล ปี 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันผู้สูงอายุและงานสงกรานต์โรงพยาบาลปี 2561


อบรมจิตตปัญญาปี 2561


ทำบุญครบรอบ 39 ปีโรงพยาบาล


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย