มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

alt

อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้ป่วย

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 งานผู้สูงอายุ รพร.นครไทย จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย (CG:Caregiver) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

alt

กิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทีมสหวิชาชีพออกแนะแนววิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย อำเภอนครไทย ทั้งหมด 9 แห่ง ตามโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

alt

รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงจุฬานี ฟักแฟง ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

alt

จิตอาสาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายอำเภอนครไทยเป็นประธานในพิธี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


รับน้องใหม่ปี 2561

"ยินดีต้อนรับ...สู่รั้วยุพราช" เจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล ปี 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันผู้สูงอายุและงานสงกรานต์โรงพยาบาลปี 2561


อบรมจิตตปัญญาปี 2561


ทำบุญครบรอบ 39 ปีโรงพยาบาล


บรรยากาศวันปั่นวัดใจ...ได้ทำบุญ

@ facebook เสกสรร เส็งทอง

อ่านเพิ่มเติม...

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย