มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย

ผลงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขานครไทย

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ รพร.นครไทย

นำโดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ

alt

สารคดีพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับประชาชน

เดิน-วิ่ง ให้ใจไปด้วยกัน เทิดไท้องค์ราชัน

นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็พระยุพราชนครไทย

และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้ใจไปด้วยกัน

เทิดไท้องค์ราชัน โดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.


ทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561


พิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคาร ICU

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย

และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

รวมพิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคาร ICU.และห้องผ่าตัด 3 ชั้น

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.59 น.


กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน "วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน"

กลุ่มต้นกล้า อาสาสองแคว กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน "วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน"

เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เรือนแพประชุมกรรมการมูลนิธิ รพร. สาขานครไทย

ประชุมกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย

ครั้งที่ xx/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิปี 2560

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย