มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการตามโครงการอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 100 รูป

วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย