เข้าระบบสมาชิก

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ

รับบริจาคโลหิตผู้มีจิตศรัทธาวัดโป่งสอ

หลวงพ่อและคณะญาติโยมผู้ศัทธาจากวัดโป่งสอ ตำบลนำ้กุ่ม อำเภอนครไทย ได้มาบริจาคโลหิตและมอบนำ้ดื่ม ขนม สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตให้แก่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...