มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาระบบบริการ รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

รางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

งานพัฒนาการเด็ก รับรางวัลต้นแบบด้านสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ในโครงการสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบบริการปฐมภูมิด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย