มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ระบบศูนย์ข้อมูลและคุณภาพ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับและจัดการเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน


แนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย