Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จพ.ทันตสาธารณสุข, พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

2.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  จำนวน 1 อัตรา

3.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)  จำนวน 1 อัตรา

4.  ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน 1 อัตรา

5.  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้