Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก,จพ.ทันตสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก,จพ.ทันตสาธารณสุข


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)
ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (งานเวชกรรมฟื้นฟู)
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ