มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศรับสมัครงาน

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบ พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) และ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียนและบัตร)

กำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

กำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ, พนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียนและบัตร)

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานการพยาบาล)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ , พนักงานประจำตึก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียนและบัตร) จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

เลื่อนการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-18 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย