ขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศรับสมัครงาน

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Attachments:
Download this file (20200121.pdf)20200121.pdf102 Kb

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ, พนักงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครทไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ.พัสดุ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จพ.พัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลสอบ นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้