เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศรับสมัครงาน

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (นักกายภาพบำบัด, จพ.ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, จพ.ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบ พนักงานประจำตึก

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, จพ.ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานซักฟอก

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานซักฟอก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 8-18 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศวันที่สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานซักฟอก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2563  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย