มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยจำหน่ายเสื้อที่ระลึกครบรอบ 40 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


:: นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์ ::


Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  ผู้สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 474 1236

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ และ นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ นักเทคนิคการแพทย์, พ.ประจำห้องทดลอง,พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์ และ พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์, พ.ประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักเทคนิคการแพทย์ และ พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศผลสอบ พนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์, พ.ประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรารชื่อผู้มีสิทธิสอบ (พนักงานประจำห้องยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าราบการประเมิน ครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศผลสอบ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย