Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้