Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานห้อง X-ray) 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้