มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

อบรมการบริหารความเสี่ยง (RM) และการรายงานความเสี่ยง Online สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย