Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รพร.นครไทย และ รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล