มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Home กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการ สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

สสจ.พิษณุโลก ตรวจนิเทศงานตาม KPI 61

นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทีมผู้บริหารเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงาน

และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รพร.นครไทย และ รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง วันที่ 4 มิถุนายน 2561

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย