Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ