Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)