Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเกษตรพื้นฐาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ