Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ