Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ