Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายลชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายลชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานซักฟอก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ