Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานซักฟอก)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานซักฟอก)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4- 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ