Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศผลสอบ (นักเทคนิคการแพทย์,พนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ