Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ/พนักงานซักฟอก/พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ/พนักงานซักฟอก/พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ