Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเกษตรพื้นฐาน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ