Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ