Home ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ