Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

1.   ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์                    จำนวน  2  อัตรา
2.   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                จำนวน  1  อัตรา
3.   ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  2  อัตรา
4.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)      จำนวน  1  อัตรา
5.   ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานเวชระเบียน)    จำนวน  1  อัตรา
6.   ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                       จำนวน  1  อัตรา