มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ประมูลภาพวาดสีน้ำ ของอาจารย์ช่อทิพย์ จันทรา


รับมอบเงินร่วมสมทบทุนกิจกรรมของโรงพยาบาล

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แมชีโสภา ชุ่มเทศศร พร้อมด้วยบุตรและธิดา ร่วมมอบเงินสมทบทุน กิจการต่างๆของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย