มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณ คุณพิมพ์นิภา พีระธีรภัทร และครอบครัว บ้านนาเมือง ต.นครชุม ได้ทำอาหารกล่องมาบริจาคให้ผู้ป่วยและญาติ จำนวน 100 กล่อง

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย