มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ประมูลภาพวาดสีน้ำ ของอาจารย์ช่อทิพย์ จันทรา


วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน

กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน จากกลุ่มต้นกล้า อาสาสองแคว เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เรือนแพ

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย