Home

หน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เดือนเมษายน

หน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลชาติตระการ ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน 9,800 ซีซี  ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการที่ให้การต้อนรับและร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้