เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมพัฒนาบุคลากร รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงจุฬานี ฟักแฟง ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี 2561

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย