การจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามโครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านอาชีวอนามัย ณ หนองทอง สวนสาธารณะประจำตำบลนครไทย