มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

alt

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวสมนา นรัตถรักษาและคณะ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 23,950 บาท


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย