• 22.png
  • 33.png
  • 44.jpg
  • 55.png
  • 66.png

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.th


Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (6 ตำแหน่ง 7 อัตรา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา
ระหว่างวันที่ 13-29 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย