• 11.png
  • 22.png
  • 33.png
  • 44.jpg
  • 55.png
  • 66.png

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ระบบบริหารงาน Back Office

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.th


Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (คลินิกฝังเข็ม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คลินิกฝังเข็ม)

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำตึก,พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (คลินิกฝังเข็ม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คลินิกฝังเข็ม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำตึก และ พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ พกส.ครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ พกส.ครั้งที่ 1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) (พกส.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) (พกส.)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (คลินิกฝังเข็ม) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 3 อัตรา

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิสทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

ประกาศผลสอบ พนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ครั้งที่15/2565)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 2 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) 3 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ครั้งที่14/2565)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (ครั้งที่14/2565)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา, พนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช) 1 อัตรา และพนักงานบริการ (งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ค่ะ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานประจำตึก,ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานจ่ายกลาง)

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย