• 22.png
  • 33.png
  • 44.jpg
  • 55.png
  • 66.png

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.th


Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานห้องบัตร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งพนักงานบริการ(งานห้องบัตร)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา
ระหว่างวันที่ 13-29 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานห้องบัตร) จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
(ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(วุฒิแพทย์แผนจีน),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาล),ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา,ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) 1 อัตรา / พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา / พนักงานบริการ (กลุ่มงานการพยาบาล) 3 อัตรา / พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา / พนักงานประจำตึก 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง,ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาล),ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานจ่ายกลาง)

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย