อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพแด่พระสงฆ์

กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการตามโครงการอบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 100 รูป วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ.วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก