ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

โพสต์โดย palawee » 17 พ.ค. 2019, 19:21

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. AUTOCLAVE ๑/๒ INCH (อบไอน้ำ) จำนวน ๒๐ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ
ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. STEAM STRIPS(Comply test) จำนวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ
ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ถุงอบแก๊ส ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โก ร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ถุงอบแก๊ส ๓ นิ้ว (๒๐๐ เมตร) จำนวน ๒๐ ม้วน ผู้ได ้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. ถุงอบแก๊ส ๔ นิ้ว (๒๐๐ เมตร) จำนวน ๒๐ ม้วน ผู้ได้รับกา รคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย
เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. ถุงอบแก๊ส ๖ นิ้ว ๑๐๐ เมตร (ขยายข้าง) จำนวน ๒๐ ม้วน ผู้ได ้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกร๊ธ
ซัพพลาย เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหก
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
บ.โกร๊ธ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(126.36 KiB) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 361
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 7 ท่าน

cron