ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์โดย BARNOOK » 18 มิ.ย. 2019, 15:12

ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดพิษณุโลก (M๖๒๐๖๐๐๑๑๑๐๐) ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ คาดว่าจะ
(บาท) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P๖๒๐๖๐๐๑๔๔๖๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑๓ รายการ ๖๙๘,๘๐๐.๐๐
แนบไฟล์
ประกาศแผน.pdf
(109.45 KiB) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
บาบูน
ภาพประจำตัวสมาชิก
BARNOOK
 
โพสต์: 1086
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 พ.ย. 2017, 14:43
ที่อยู่: เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าหนองคลองบึง

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน