ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง-ครั้งที่๒

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง-ครั้งที่๒

โพสต์โดย phattanan » 13 มิ.ย. 2019, 22:33

ประกาศ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๙๐๗๓ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
........................................................................................
ตามประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๙๐๗๓ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒โดยกำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เนื่องจาก แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง (ครั้งที่ ๒) แบบ ปร.๕ ของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีความคลาดเคลื่อน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ งานเบ็ดเตล็ด และงานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ เป็นผลให้การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ถูกต้อง และการกำหนดราคากลางที่แสดงไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผลรวมราคาในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑๗ และแบบ ๖ (ปร.๕ก +ปร.๕ข) ไม่ถูกต้อง เนื่องจากราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) และแบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา (BOQ)ไม่ตรงกัน จำนวน ๒ รายการ คือ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) ปร.๔ แผ่นที่ ๙/๑๗ และ แผ่นที่ ๑๖/๑๗ ได้แก่ งานเบ็ดเตล็ด และงานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วหากทำการจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ และอาจมีส่วนทำให้ผู้เสนอราคาได้เปรียบเสียเปรียบ จึงมีมติเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๙๐๗๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ในครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)
แนบไฟล์
ประกาศ-ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2.pdf
(79.63 KiB) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
phattanan
 
โพสต์: 312
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 11:11

ย้อนกลับไปยัง ประกาศประกวดราคา ประกาศอื่นๆ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน