โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ