โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 8-18 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ