การจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

เข้าระบบสมาชิก

Home

รับบริจาคโลหิตผู้มีจิตศรัทธาวัดโป่งสอ

alt

หลวงพ่อและคณะญาติโยมผู้ศัทธาจากวัดโป่งสอ ตำบลนำ้กุ่ม อำเภอนครไทย ได้มาบริจาคโลหิตและมอบนำ้ดื่ม ขนม สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตให้แก่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญหลวงพ่อและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน


alt