มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png
--------------------------------
1. งดเยี่ยมผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยใน ทุกกรณี เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัสผู้ติดเชื้อและลดการเดินทางของเชื้อโรค
2. ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศของ สบค. ให้พิจารณางดการเดินทางในช่วงนี้ออกไปก่อน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการสแกน QR Code Save Phitsanulok และลงข้อมูลการเดินทาง
3. หากท่านมีอาการป่วย ให้บอกประวัติ ความจริงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการควบคุมโรคและประโยชน์ต่อประชาชนคนอื่นๆ
---------------------------------
- ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก สบค. กลาง และคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดพิษณุโลก จะแจ้งให้ทราบต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย NAKHONTHAI CROWN PRINCE HOSPITAL 7เมษายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-1 ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงระยะเวลานี้ ประกาศดังนี้ การเดินทางกลับนครไทย การเยี่ยมผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน หากมีอาการป่วย หากท่านมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีไข งดเยี่ยม ผู้ป่วยทุกกรณี #พจารณาดการเินทเ้ั้นท่อำอนรไทย ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19ก่อนเดินทาง #! หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อมาถึงให้แจ้ง อสม./รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน #!! สน SAVE PHITSANULOK QR งดสุรา และการพบปะคนจำนวนมาก ตั้งแต่ ไอ เมษายน 2564 เป็นต้นไป หนาวสั่น หายใจลำบาก ลิ้นไม่รับรส ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้เขารับการรักษา และบอกประวัติตามความจริง"
4
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานข้อมูลคุณธรรมฯ : ITA


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย